Quy hoạch 9 dự án phát triển thủy lợi tại Đồng bằng sông Cửu Lon

Diện tích vùng thủy lợi tại 7 tỉnh nói trên rộng 24.631 km2, chiếm khoảng 60% diện tích vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có trên 9 triệu dân tại đây (chiếm 50% dân số trong vùng) sẽ được hưởng lợi. 
Trong quá trình thực hiện các dự án trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ưu tiên xây dựng các cửa ngăn mặn vùng ven biển, cải tạo và xây dựng đê biển; cải tạo vùng cù lao phía Bắc tỉnh Bến Tre; phát triển nguồn nước ngọt tỉnh Trà Vinh; quản lý nước vùng ven biển Bạc Liêu; luân chuyển dòng chảy tỉnh Cà Mau; điều chỉnh và cải tạo lịch thời vụ, phát triển năng lực quản lý dòng chảy ở Đồng bằng sông Cửu Long và phát triển mô hình nuôi tôm bền vững là luân canh lúa – tôm trong vùng. Đề xuất