Quy định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định

Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 là một trong những Dự án nhà ở xã hội tiêu biểu của Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2019 và thay thế Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trần Phúc Hằng

Đề xuất