Quy định về hoạt động kiểm định an toàn lao động thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương

Công ty TNHH Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt tại huyện Kim Thành, đơn vị luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN

Theo Thông tư này, đối tượng kiểm định sẽ được chia làm 8 nhóm bao gồm: Đối tượng nhóm A là nồi hơi nhà máy điện; nhóm B là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.

Đối tượng kiểm định nhóm C (nhóm C) là hệ thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm dầu khí, khí dầu mỏ (LPG, LNG, CNG), đường ống vận chuyển, phân phối khí dầu mỏ cố định bằng kim loại và đường ống công nghệ trong các công trình dầu khí trên đất liền. Đối tượng kiểm định nhóm D (nhóm D) là chai chứa LPG.

Đối tượng kiểm định nhóm E (nhóm E) là cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành sử dụng trong khai thác hầm lò. Đối tượng kiểm định nhóm G (nhóm G) là tời, trục tải mỏ. Đối tượng kiểm định nhóm H (nhóm H) là thiết bị điện phòng nổ. Đối tượng kiểm định nhóm I (nhóm I) là máy nổ mìn điện (trừ máy nổ mìn điện phòng nổ).

Chương II của Thông tư quy định về hoạt động kiểm định bao gồm: thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định; tài liệu kỹ thuật về đối tượng kiểm định; người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định; kiểm định viên; hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và Chứng chỉ kiểm định viên.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); các Sở Công Thương; các Tổ chức kiểm định; tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2017 và bãi bỏ Thông tư số 35/2009/TT-BCT ngày 9/12/2009 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn.

Theo Bộ Công Thương, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ đó nhưng không quá ngày 31 tháng 8 năm 2018. Sau khi hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ hoặc chậm nhất ngày 31/8/2018, tất cả các Tổ chức kiểm định và kiểm định viên phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Chứng chỉ theo quy định tại Thông tư này khi thực hiện kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết./.
Uyên Hương 
 

Đề xuất