Quy chế sử dụng nhãn hiệu gạo quốc gia

 
Công ty Lương thực Tiền Giang công bố thương hiệu gạo an toàn.
Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Các tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư có nội dung đăng ký hoạt động, chế biến, kinh doanh sản phẩm gạo.

Đồng thời, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về chế biến, bảo quản, kinh doanh gạo hoặc cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm sát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Các tổ chức, cá nhân đó cũng phải được tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận sản phẩm gạo phù hợp với TCVN và hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

Quy chế cũng quy định chi tiết các sản phẩm gạo (gạo trắng, gạo thơm trắng, gạo nếp trắng) mang nhãn hiệu chứng nhận.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) là đơn vị quản lý nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM/VIETNAM RICE.
Bích Hồng

Đề xuất