Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đổi mới trong việc hỗ trợ trẻ em gặp khó

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những đổi mới, sáng tạo trong công tác huy động nguồn lực của Quỹ trong năm vừa qua; đồng thời biểu dương lãnh đạo, cán bộ nhân viên Quỹ đã nỗ lực, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo trợ phát huy hơn nữa vai trò của mình để huy động nguồn lực tốt nhất, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ quản của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Quỹ, bố trí nhân sự phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả công tác hỗ trợ trẻ em.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xem xét, đề xuất tặng huy chương, bằng khen của Chính phủ cho các nhà tài trợ đã gắn bó, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thời gian qua; đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ xem xét phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đề ra mục tiêu cho Quỹ trong năm 2020 là phấn đấu vận động được 120 tỷ đồng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Quỹ cũng mong muốn trong thời gian tới, các thành viên Hội đồng Bảo trợ tiếp tục tích cực tham gia vào các hoạt động vận động nguồn lực, công tác kiểm tra, giám sát và các sự kiện của Quỹ...

Trong năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có một số hình thức vận động mới như: tổ chức giải bóng đá nhằm vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hội thảo vận động nguồn lực tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, vừa tạo nguồn lực cho địa phương, vừa tiếp cận các nhà tài trợ mới đang hoạt động tại địa phương đó. Hiện nay, số lượng nhà tài trợ truyền thống cho Quỹ là 42 đơn vị, cá nhân; số lượng nhà tài trợ mới trong năm 2019 là 220 đơn vị, cá nhân.

Trong 10 tháng của năm 2019, Hội đồng Bảo trợ đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động và hỗ trợ trên 103.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn (đạt 94,1% kế hoạch) với tổng kinh phí hơn 60,8 tỷ đồng; vận động tài trợ đạt hơn 80,8 tỷ đồng (đạt 73,5% kế hoạch năm). Dự kiến, trong cả năm 2019 Quỹ sẽ hỗ trợ trên 127.800 lượt trẻ em (vượt 16,2% kế hoạch năm); kinh phí hỗ trợ đạt mức hơn 113 tỷ đồng (vượt 2,7% kế hoạch năm).
Minh Huệ
 

Đề xuất