Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và xem xét dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/7. Ảnh: TTXVN

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ gồm các Bộ: Quốc phòng, Công An, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. 4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Tại phiên họp sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Nhân sự được trình Quốc hội xem xét bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 từ tháng 4/2016.


Đề xuất