Quảng Trị sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

 Bản đồ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: khudothimoi.com

Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Quảng Trị tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thành các đơn vị hành chính cấp xã mới gồm. Tại huyện Hải Lăng, xã Hải Thọ và thị trấn Hải Lăng sấp nhập thành thị trấn Diên Sanh; xã Hải Hòa và Hải Tân thành xã Hải Phong; xã Hải Xuân và Hải Vĩnh thành xã Hải Hưng; xã Hải Thiện và Hải Thành thành xã Hải Định.

Tại huyện Triệu Phong, xã Triệu Thành và xã Triệu Đông sấp nhập thành xã Triệu Thành. Tại huyện Cam Lộ, xã Cam Thanh và xã Cam An sáp nhập thành xã Thanh An. Tại huyện Hướng Hóa, xã A Túc và xã A Xing sáp nhập thành xã Lìa.

Tại huyện Gio Linh, xã Vĩnh Trường và xã Linh Thượng sáp nhập thành xã Linh Trường; xã Gio Hòa và xã Gio Sơn thành xã Gio Sơn; xã Gio Bình và xã Gio Phong thành xã Phong Bình; nhập hai thôn Nhĩ Trung và Nhĩ Hạ thuộc xã Gio Thành vào xã Gio Hải thành xã Gio Hải, nhập thôn Tân Minh thuộc xã Gio Thành vào xã Gio Mai thành xã Gio Mai.

Tại huyện Vĩnh Linh, hai xã Vĩnh Tân và thị trấn Cửa Tùng sáp nhập thành thị trấn Cửa Tùng;  xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh Thạch sáp nhập thành xã Kim Thạch; hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Nam sáp nhập thành xã Trung Nam; xã Vĩnh Hiền và Vĩnh Thành sáp nhập thành xã Hiền Thành.

Tại huyện Đakrông, hai xã Hải Phúc và Ba Lòng sáp nhập thành xã Ba Lòng.

Tỉnh Quảng Trị có 32 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập, do không đạt hai tiêu chí về diện tích và dân số. Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Quảng Trị chưa sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện này gồm: Hải Khê ( huyện Hải Lăng); Triệu Lăng, Triệu Vân (huyện Triệu Phong); Xy (huyện Hướng Hóa); Trung Giang (huyện Gio Linh); Vĩnh Thái, Vĩnh Khê và Bến Quan (huyện Vĩnh Linh); An Đôn (thị xã Quảng Trị). Nguyên nhân là do các đơn vị hành chính này thuộc vùng biển, biên giới và có các yếu tố đặc thù về truyền thống, lịch sử, điều kiện tự nhiên, quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 141 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh còn 125 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 16 đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp xã ở lĩnh vực giáo dục và y tế, trước mắt tỉnh giữ nguyên, chưa sáp nhập. Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Quảng Trị cũng chưa tiến hành sáp nhập đối với hai đơn vị hành chính cấp huyện không đạt tiêu chí về diện tích và dân số gồm: huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị, do có các yếu tố đặc thù về truyền thống, lịch sử, điều kiện tự nhiên, quốc phòng và an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngay sau kỳ họp này, tỉnh sẽ hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ…
          Nguyên Lý

Đề xuất