Quảng Trị phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp mang hiệu quả kinh tế

Mô hình mô hình nuôi trồng thủy hải sản của ông Nguyễn Ngọc Phượng, thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang mỗi năm mang lại gần 200 triệu đồng lợi nhuận. 

Mô hình mô hình vườn-ao-chuồng của anh Lê Văn Liêm, thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang mỗi năm mang lại trên 300 triệu đồng lợi nhuận.
 

Mô hình mô hình vườn-ao-chuồng của anh Lê Văn Liêm, thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang mỗi năm mang lại trên 300 triệu đồng lợi nhuận.

Mô hình trồng tiêu tại xã Vĩnh Giang.

Đề xuất