Quảng Trị nỗ lực đảm bảo cuộc sống cho người dân sau tái định cư

Quảng Trị có nhiều khó khăn, bất cập ở khu tái định cư Khe Trổ.
Ảnh:vnews.gov.vn- TTXVN

Dự án Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2002, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ xây dựng công trình. Có 874 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Số hộ phải di dời, tái định cư là 349 hộ, với trên 95% số hộ là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, tập trung ở 3 xã Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Tân thuộc huyện miền núi Hướng Hóa. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư là gần 85 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tái định cư với 73 tỷ đồng, còn lại bồi thường, hỗ trợ về đất đai và công trình.

Khi đến khu tái định cư này, bình quân mỗi hộ được giao 400m2 đất ở, 1 ha đất sản xuất để trồng lúa, sắn, cà phê và chăn nuôi trâu, bò. Tuy nhiên, người dân trong khu tái định cư sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính tự cung tự cấp là chính, sản phẩm làm ra không đủ cung cấp cho đời sống sinh hoạt hàng ngày, thu nhập bình quân chỉ từ 8-9 triệu đồng/hộ/năm. Nguyên nhân là do khu tái định cư có địa hình đồi dốc, đường hư hỏng và thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, sạt lở đất. Bên cạnh đó, trình độ thâm canh, canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào còn hạn chế; hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng và thiếu các công trình phúc lợi xã hội, đảm bảo tối thiểu đời sống sinh hoạt của người dân.
 
Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang lập Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư Dự án di dân, tái định cư để xây dựng công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị. Theo đó, tổng nhu cầu vốn bố trí cho dự án giai đoạn 2018-2020 là trên 123 tỷ đồng, trong đó năm 2018 gần 25 tỷ đồng, năm 2019 và 2020 mỗi năm cần trên 49 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, địa phương đang thực đồng bộ giải pháp để nâng cao đời sống của người dân tái định cư như: Nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường vào khu tái định cư đã bị hư hỏng nghiêm trọng, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản phục vụ xuất khẩu, mở rộng và phát triển hệ thống tiêu thụ sản phẩm, chú trọng bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân vùng tái định cư…
Nguyên Lý


Đề xuất