Quảng Trị huy động trên 38.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo đó, trong tổng số vốn đã huy động được, ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp trên 560 tỷ đồng, ngân sách địa phương 520 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình trên 1.466 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 35.460 tỷ đồng, người dân đóng góp trên 500 tỷ đồng và nguồn vốn khác.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị cho biết, từ nguồn vốn huy động được, các địa phương ở Quảng Trị đã thực hiện được hàng loạt công trình, phần việc như: mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông, thủy lợi nội đồng, công trình xã hội, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, xử lý rác thải.
 
Điển hình là huyện Cam Lộ, đã huy động được hơn 3.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; trong đó, ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng, doanh nghiệp hơn 1.333 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 180 tỷ đồng, lồng ghép gần 110 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 400 tỷ đồng.
 
Nông dân ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) trồng mới cây cà gai leo bằng phương pháp phủ bạt ni long, tưới nhỏ giọt. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Nguồn vốn này đã được đầu tư nhựa hóa 100% tuyến đường trục xã đến trung tâm huyện, đường liên xã; 24/24 trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng các mô hình sản xuất giúp tăng thu nhập bình quân đầu người lên gần 43 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 3%. Qua đó, giúp huyện Cam Lộ hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đến tháng 3/2020, tỉnh Quảng Trị đã có 60/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thông thôn mới, đạt tỷ lệt trên 51%; bình quân tiêu chí/xã đạt 15,5. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã chọn 8 xã thực hiện thí điểm.

Đến nay, tỉnh đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Vĩnh Thủy và Vĩnh Kim thuộc huyện Vĩnh Linh, Cam Chính thuộc huyện Cam Lộ.

Trong năm 2020, tỉnh Quảng Trị phấn đấu có thêm 6-8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; không còn huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi huyện có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí, không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí.

Để thực hiện được những mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị đang tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn nhằm tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững…

Nguyên Lý

Đề xuất