Quảng Trị dự kiến đầu tư trên 420 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường mầm non Hải Phúc ở xã Hải Phúc, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị). Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Tỉnh ưu tiên đầu tư thực hiện tiêu chí khó cần nhiều kinh phí như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học và thu nhập; đồng thời nâng cao tiêu chí đạt được. Địa phương chú trọng ổn định và nâng thu nhập người dân các xã vùng ven biển, bãi ngang chịu ảnh bởi sự cố môi trường biển vào tháng 4/2016.

Thời gian qua, tỉnh bố trí hàng tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng ven biển, bãi ngang về giống cây trồng, vật nuôi, thị trường tiêu thụ sản phẩm… để xây dựng mô hình sản xuất mới và đến nay xây dựng gần 100 mô hình cho thu nhập ổn định như: Trồng đậu đen xanh lòng, sả, mướp đắng; chăn nuôi lợn, gà, vịt.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị Võ Văn Hưng, Quảng Trị tiếp tục huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn đầu tư vùng ven biển, bãi ngang để hỗ trợ nông dân phát triển mô hình sản xuất, tăng thu nhập.

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, xã khó khăn ở vùng miền núi, xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng được ưu tiên đầu tư.

Đến tháng 1/2019, tỉnh Quảng Trị có 42 trong tổng số 117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 50 - 55% tổng số xã. Từ nay đến năm 2020, địa phương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyên Lý

 


Đề xuất