Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã cho trên 2.150 lượt hộ nghèo, trên 1.300 lượt hộ cận nghèo, trên 1.440 lượt hộ mới thoát nghèo, 83 lượt hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, 1.360 lượt hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó được vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất kinh doanh.
 
Mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Hồ Văn Mơ, xã Mò Ó, huyện Đakrông.

Mô hình trang trại của anh Hồ Ai Căn, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. 

Nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo
Nhân viên Ngân hàng chính sách xã hội làm thủ tục cho người dân xã Gio Việt, huyện Gio Linh vay vốn.


 

 

Đề xuất