Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia

Người dân đến làm thủ tục và lấy kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN

Quảng Ninh là địa phương mạnh dạn đi đầu cả nước trong xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh. Năm 2016, Quảng Ninh triển khai đề án mô hình thành phố thông minh. Đề án phát triển trên quan điểm ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng phát triển kho tích hợp dữ liệu dùng chung trong tất cả các lĩnh vực; hình thành công cụ quản lý tất cả trong một nền tảng, các tiện ích cho người dùng cuối là nhân dân. Qua đó, thúc đẩy đổi mới, thực thi công bằng xã hội, tăng cường sự minh bạch...

Giai đoạn 2017-2020, Quảng Ninh tập trung xây dựng 32 nhiệm vụ, dự án, hình thành hệ thống trung tâm điều hành, cơ sở hạ tầng, nguồn lực cho thành phố thông minh; phấn đấu đến cuối năm 2020, xây dựng thành phố Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh; đến năm 2030 Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại đứng trong tốp đầu các thành phố thông minh của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Tháng 8/2019, Quảng Ninh đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh và Cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo hiện đại, khoa học, có nhiều tiện ích; hợp tác với các đơn vị liên quan để thực hiện việc thanh toán dịch vụ trực tuyến. Trung tâm đã kết nối dữ liệu với các sở, ngành trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội và triển khai lắp đặt, kết nối, duy trì kết nối dữ liệu các điểm camera giám sát trên địa bàn tỉnh như: Hệ thống camera tại các điểm nút giao thông; hệ thống camera tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh… Đến nay, Trung tâm đã kết nối được 1.298 camera thuộc 9 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; trong đó, lĩnh vực giao thông kết nối được 30/35 camera, lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính kết nối 242/391 camera…

Khi được Thủ tướng Chính phủ chọn thực hiện thí điểm kết nối dịch vụ công vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Quảng Ninh đã nghiên cứu và có thể thực hiện ngay được việc đăng ký khuyến mại, cấp giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh; đồng thời tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tiếp các dịch vụ như nộp thuế điện tử đối với cá nhân; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cùng với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng các điều kiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia hướng tới trong xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, quản lý bằng công nghệ trong phạm vi quốc gia.
Văn Đức


Đề xuất