Quảng Ninh kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiêm y tế

Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả 
 
Nhờ áp dụng các phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán chi phí, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã ngăn chặn được tình trạng lạm dụng khám chữa bệnh thông tuyến Bảo hiểm Y tế từ tuyến xã đến tuyến tỉnh

Tính đến tháng 8/2016, Quảng Ninh có 12 phòng khám đa khoa khu vực thực hiện việc chuyển dữ liệu lên hệ thống lưu trữ dữ liệu chung về khám chữa bệnh của tỉnh 


Việc kết nối này giúp cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc quản lý sử dụng dịch vụ y tế trong thông tuyến KCB; giúp công khai, minh bạch quyền lợi của người tham gia BHYT trong cung ứng dịch vụ y tế, kiểm soát chi phí và thanh toán BHYT, hạn chế lạm dụng xét nghiệm, ngăn chặn việc trục lợi Quỹ BHYT, tạo thuận lợi cho đồng bào KCB…
 
Việc thông tuyến đã tạo ra sự cạnh tranh giữa các đơn vị y tế tuyến huyện với nhau buộc các đơn vị phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ... để thu hút bệnh nhân 
 
Thông tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đã mang lại nhiều tác động tích cực cho người tham gia Bảo hiểm Y tế 


Đề xuất