Quảng Ninh huy động tất cả lực lượng hỗ trợ người dân chống lụt

 Các chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân 170 giúp người dân trên địa bàn
 thành phố Hạ Long chuyển đồ ra khỏi vùng ngập lụt. 

 Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ huyện Hải Hà (Quảng Ninh)
đắp bờ bao ngăn nước gây ngập úng tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà. 

Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ huyện Hải Hà (Quảng Ninh)
đắp bờ bao ngăn nước gây ngập úng tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà.

Tất cả các lực lượng được huy động để cùng người dân chống lụt.

 
Đề xuất