Quảng Ngãi sẽ sáp nhập 2 huyện, 16 xã và xây dựng chính quyền một cấp ở huyện Lý Sơn

Một góc huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Quảng Ngãi sẽ sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng thành huyện Trà Bồng và sáp nhập 16 xã. Theo đó, ở huyện Bình Sơn, sáp nhập xã Bình Thới với thị trấn Châu Ổ thành thị trấn Châu Ổ; xã Bình Phú với xã Bình Tân thành xã Bình Tân Phú; xã Bình Thanh Đông với xã Bình Thanh Tây thành xã Bình Thanh. Tại huyện Trà Bồng, sáp nhập xã Trà Quân với Trà Khê thành xã Sơn Trà; xã Trà Nham với Trà Lãnh thành xã Hương Trà; xã Trà Trung với Trà Thọ thành xã Trà Tây. Tại huyện Tư Nghĩa, sáp nhập xã Nghĩa Thọ với Nghĩa Thắng thành xã Nghĩa Thắng. Ở huyện Ba Tơ sẽ chia tách xã Ba Chùa, một phần sáp nhập vào thị trấn Ba Tơ và phần còn lại sáp nhập vào xã Ba Dinh.

Huyện Lý Sơn sẽ giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình để thực hiện chính quyền một cấp. Như vậy, huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ không có đơn vị hành chính cấp xã.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cũng xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện đề án, nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2019.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức. Ông Nguyễn Tấn Đức được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ 100% (51/51 phiếu đồng ý).
Sỹ Thắng


Đề xuất