Quảng Ngãi phát triển đội tàu khai thác thủy hải sản

Từ nay đến năm 2020, tỉnh có kế hoạch đóng mới bổ sung 189 tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần, phục vụ phát triển khai thác thủy sản xa bờ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tạm dừng phát triển tàu cá làm nghề lưới kéo và nghề lặn.
 
Một số hình ảnh: Công nhân đóng tàu vỏ gỗ phục vụ khai thác thủy sản tại Hợp tác xã Viễn Đông Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. 
  

 

Đề xuất