Quảng Ngãi ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 27/1, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh cho biết, tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện đề án.

Quang Ngai ngan chan tinh trang tao hon va hon nhan can huyet thong hinh anh 1Các hội thi sân khấu hóa để tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được triển khai rộng rãi. Ảnh: baoquangngai.vn

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp các địa phương thông qua các kênh thông tin, phương tiện truyền thông đại chúng tăng cường vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu nhằm khắc phục, ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các địa phương phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, các già làng, trưởng thôn và người có uy tín trong công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nhất là tuyên truyền những tác hại, hệ lụy cho gia đình, dòng họ và xã hội.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục biên soạn, cung cấp tài liệu truyền thông, tập huấn kiến thức; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên tham gia đề án; đồng thời đánh giá sơ, tổng kết quá trình thực hiện.

Theo thống kê sơ bộ, giai đoạn 2016 - 2019, huyện Sơn Tây có 156 trường hợp tảo hôn/470 trường hợp kết hôn, huyện Ba Tơ 403 tảo hôn/2.227 kết hôn, huyện Sơn Hà 207 tảo hôn/2.763 kết hôn...

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, không còn tình trạng học sinh nghỉ học để kết hôn, các ban, ngành, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Sỹ Thắng

Tin liên quan

Yên Bái nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" của Tỉnh ủy Yên Bái đã từng bước phát huy hiệu quả. Cụ thể, năm 2015, toàn tỉnh có 2.275 trường hợp tảo hôn, đến hết năm 2019 còn 411 trường hợp, 10 tháng năm 2020 còn 267 trường hợp. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, toàn tỉnh có 9 cặp kết hôn cận huyết thống, đến nay không có trường hợp nào.


"Cuộc chiến" đẩy lùi hủ tục lạc hậu ở vùng cao Lào Cai

Để thay đổi tập quán lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số, vấn đề quan trọng là phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó là kinh nghiệm quan trọng trong “cuộc chiến” chống hủ tục ở vùng cao Lào Cai…Đề xuất