Quảng Ngãi đầu tư 85 tỷ đồng chống sạt lở bờ biển

 Biến đổi khí hậu gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng.
Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Công trình thủy lợi cấp IV có quy mô dài 855m với cao trình đỉnh chân đê từ +0,7m đến +1,6m; cao trình đỉnh mặt đê là +4,2m và cao trình đỉnh tường chắn sóng là +5m. Ở phần mái đê có chiều rộng đỉnh mặt đê là 6,5m.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, đây là dự án chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật ở khu vực gần bờ; bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, dự án còn kết hợp với phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Sỹ Thắng

Đề xuất