Quảng Ngãi đảm bảo đời sống nhân dân nơi xây dựng thủy điện ĐăkĐrinh

Làng mới bên hồ chứa nước thủy điện Đăkđrinh


Huyện phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Ðakdrinh đầu tư khoảng 196 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư Nước Vương (xã Sơn Liên), Nước Lang (xã Sơn Dung) và A Nhoi 2 (xã Sơn Long). Ðến nay, gần 100 hộ đồng bào đã chuyển về nơi ở mới với hệ thống điện, đường giao thông, trạm y tế, công trình nuớc sạch tốt hơn nơi ở cũ.

Xây dựng trường mẫu giáo Khu tái dịnh cu A Nhoi 2

Ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây cho biết: Ðể phục vụ tốt nhất đời sống đồng bào, huyện đã chỉ dạo Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế và đảm bảo chất lượng các hạng mục ở các khu tái định cư. Nhờ vậy, người dân rất hài lòng khi chuyển về nơi ở mới. Thời gian tới, huyện tập trung đẩy nhanh việc cấp đất sản xuất cho đồng bào, theo kế hoạch mỗi hộ có 0,4 ha dất lúa nuớc hoặc 1 ha rẫy.

Một góc Nhà máy thủy điện ÐakĐrinh

Nhà máy thủy diện Ðakdrinh được xây dựng tại lưu vực sông Ðakdrinh, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) và huyện Kon Plông (Kon Tum), công suất 125 MW, cung cấp vào hệ thống điện quốc gia khoảng 540 triệu kWh/năm.


Đề xuất