Quảng Nam nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc

Phụ nữ thôn Tà Vàng, xã Atiêng, huyện Tây Giang biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc 

Đại diện Hội phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào dân tộc Gié Triêng 

Nhiều câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ vùng đồng bào dân tộc được thành lập gắn với việc khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, trồng cây dược liệu…

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tây Giang tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường tới chị em phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 

Câu lạc bộ dệt thổ cẩm của phụ nữ thôn Agrih, xã Axan, huyện Tây Giang hoạt động hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho phụ nữ vùng cao, đồng thời bảo tồn nét văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Cơ-tu 

Thông qua các phong trào thi đua do các cấp hội phụ nữ phát động, chị em hội viên là phụ nữ dân tộc thiểu số đã phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; mạnh dạn lên tiếng đấu tranh xóa bỏ hủ tục lạc hậu; phòng, chống bạo lực gia đình… Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc.
Đỗ Trưởng

Đề xuất