Quảng Bình: Nhiều khó khăn trong khôi phục sản xuất sau lũ

Ngay sau khi lũ rút, các địa phương đã thực hiện ngay công tác khôi phục sản xuất, thu dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh phát sinh...
 
Phơi số thức ăn chăn nuôi bị ướt còn sót lại sau trận lũ tại trang trại anh Nguyễn Đình Sơn, thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) . 

Tuy nhiên, hiện nay việc khôi lại phục sản xuất của nhiều hộ dân ở những vùng bị ngập sâu bị thiệt hại nặng đang gặp rất nhiều khó khăn do lâm vào cảnh trắng tay sau lũ...

 Nhiều vật dụng tại trang trại của chị Đặng Thị Ánh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới bị lũ tàn phá.

Lực lượng chức năng thu dọn, vận chuyển lợn chết tại trang trại của chị Đặng Thị Ánh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới đi tiêu hủy. Trong trận lụt này, trang trại của chị có 1.200 con lợn và 7.00 con gà thịt bị chết, ước tính lên đến 10 tỷ đồng. 

 

Lợn tại trang trại của chị Đặng Thị Ánh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới bị chết do lũ. 

 Lợn tại trang trại của chị Đặng Thị Ánh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới bị chết do lũ. Trong trận lụt này, trang trại của chị có 1.200 con lợn và 7.00 con gà thịt bị chết, ước tính lên đến 10 tỷ đồng. 


 

 

Đề xuất