Quảng Bình hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công

Tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm, chăm sóc đời sống các gia đình chính sách, người có công (NCC), giúp họ bớt đi những khó khăn trong cuộc sống. Nguồn : baodansinh.vn

Tỉnh Quảng Bình sử dụng 327 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và gần 17 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ trên 4.900 gia đình người có công, thân nhân liệt sỹ xây mới nhà và trên 7.400 gia đình sửa chữa nhà ở. Một số địa phương có số đối tượng được hỗ trợ cao như: Huyện Minh Hóa được cấp hơn 50 tỷ đồng để hỗ trợ 540 gia đình xây mới nhà, 1.453 gia đình sửa chữa, cải tạo nhà. Huyện Quảng Trạch được cấp hơn 62 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1.027 gia đình xây mới nhà, 1.048 gia đình sửa chữa, cải tạo nhà. Thị xã Ba Đồn được cấp hơn 55 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 703 gia đình xây mới nhà, 1.361 gia đình sửa chữa, cải tạo nhà. Huyện Quảng Ninh được cấp gần 47 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 669 gia đình xây mới nhà, 1.006 gia đình sửa chữa, cải tạo nhà...

Thực tế cho thấy, với mức hỗ trợ từ 40 triệu đồng/hộ để xây mới, 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các gia đình có công còn gặp khó khăn khi triển khai thi công. Cùng với kinh phí của Trung ương, các địa phương Quảng Bình đã nỗ lực, huy động thêm nhiều nguồn lực, với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần giúp người có công cải thiện điều kiện nhà ở.

Tỉnh Quảng Bình hiện có khoảng 150 nghìn đối tượng là người có công, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh luôn phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.
Nguyễn Văn Tý


Đề xuất