Quả bầu trong văn hóa của người Ê Đê

Trong lễ cúng bến nước của người Ê-đê, quả bầu khô là vật dụng duy nhất để lấy nước về làng 

Để tạo ra một quả bầu hoàn chỉnh về chức năng cũng như thẩm mỹ, người Ê-đê phải mất khoảng vài tháng từ lúc gieo hạt đến lúc trang trí hoàn thiện sản phẩm.

Với người Ê-đê, trong những bài hát, điệu múa cổ, không thể thiếu được hình ảnh quả bầu 

Trong sinh hoạt hàng ngày, người Ê-đê dùng quả bầu đựng nước uống hoặc đựng rượu.

Trong sinh hoạt hàng ngày, người Ê-đê sử dụng quả bầu đựng nước uống hoặc đựng rượu 

Trong các hoạt động văn hóa, đặc biệt là lễ cúng bến nước, quả bầu được sử dụng như một vật dụng không thể thiếu bên các lễ vật dâng lên Giàng.

Quả bầu được sử dụng trong các sinh hoạt văn hóa của người Ê-đê, như để nhắc nhở mọi người nhớ về nguồn cội

Quả bầu “tham gia” vào các sinh hoạt văn hóa như để nhắc nhở mọi người nhớ về nguồn cội khi cùng uống chung một nguồn nước, một bầu nước, bầu rượu…


Đề xuất