Putkiri Campuchia-điểm du lịch tâm linh mới của đất nước chùa Tháp

 Tượng phật tại chùa Putkiri Campuchia. Ảnh: PV CQTT tại Campuchia

Hiện có 2.000 bức tượng Phật được đặt đứng thành hai hàng trên con đường dẫn lên bức tượng Phật lớn nhất cao 10m tọa vị trên đỉnh đồi. Chùa PutKiri là một trong những địa điểm du lich tâm linh mới nhất của Vương quốc Campuchia. 

Du khách đến chiêm bái tại chùa Putkiri. Ảnh: TTXVN

 2.000 bức tượng Phật được đặt đứng thành hai hàng trên con đường dẫn lên bức tượng Phật lớn nhất tại chùa Putkiri. Ảnh: TTXVN


Tượng phật tại chùa Putkiri. Ảnh: TTXVN
TTXVN
 

Đề xuất