Phúc Thọ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình
số 02-CTr/TU với lãnh đạo huyện Phúc Thọ chiều ngày 26/11/2019.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn báo cáo tại buổi làm việc, những năm vừa qua, bộ mặt nông thôn huyện Phúc Thọ đã có những thay đổi đáng kể, sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ sở hạ tầng được đầu tư và đời sống nông dân ngày càng được cải thiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trò chuyện với người nông dân về những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 480ha rau (tăng 430ha so với năm 2010); 454ha hoa, cây cảnh (tăng 333ha so với năm 2010); 960ha cây ăn quả (tăng 420ha so với năm 2010); 3.455ha lúa chất lượng cao (tăng 2.938ha so với năm 2010)... Chăn nuôi trên địa bàn phát triển khá, nhiều con giống có năng suất cao, chất lượng tốt. Huyện hiện có tổng đàn trâu, bò 7.085 con; đàn gia cầm 1.353 con; đàn lợn 59.095 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 620,95ha, sản lượng tăng hàng năm... Đối với tiểu thủ công nghiệp, huyện có trên 700 doanh nghiệp, 9.521 hộ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 21.608 lao động. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
cùng Đoàn công tác thăm mô hình trồng hoa, cây cảnh tại xã Tích Giang. 

Gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Phúc Thọ đã huy động được 3.456,5 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí. Đến nay, huyện có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã phát động các xã, thị trấn ra quân xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, lắp đặt biển chỉ dẫn tên đường, ngõ xóm. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 350 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 58% (tăng 38% so với năm 2010); hình thành 8 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa các hộ dân với Hợp tác xã và doanh nghiệp; thu nhập bình quân đạt 45,3 triệu đồng/người/năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng Đoàn
công tác thăm trang trại nuôi gà quy mô 10.000 con tại xã Tích Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá, Phúc Thọ đã tích cực trong xây dựng nông thôn mới nhưng cần rà soát lại các tiêu chí, chủ động trong thực hiện để sớm được Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Huyện cần phối hợp cùng các sở, ngành để triển khai thực hiện các quy hoạch, kêu gọi đầu tư, thu hút du lịch; chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá, Phúc Thọ đã tích cực trong xây dựng nông thôn mới nhưng cần rà soát lại các tiêu chí, chủ động trong thực hiện để sớm được Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. 
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn, bộ mặt nông thôn huyện Phúc Thọ hôm nay đã có những thay đổi đáng kể, sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển và đời sống nông dân ngày càng được cải thiện. 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ giải đáp những kiến nghị của huyện Phúc Thọ trong quá trình thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của huyện Phúc Thọ trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU. Huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó có việc đối thoại với nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới; ra quân xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh, còn 1,14%; các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế được phát huy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Phúc Thọ chủ động kết nối với Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy và các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh kết quả đạt được. Huyện Phúc Thọ cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân về Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả; xây dựng thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh chương trình OCOP; phát triển du lịch, dịch vụ gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân…

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng Đoàn công tác đã thăm mô hình trồng hoa, cây cảnh tại xã Tích Giang - xã đã chuyển đổi được 86ha đất lúa sang trồng hoa, cây cảnh, giá trị canh tác đạt 630 - 800 triệu đồng/ha/năm; thăm trang trại nuôi gà quy mô 10.000 con cũng tại xã Tích Giang.

Thực hiện: Phan Ngọc Đức


Đề xuất