Phú Yên phát động cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới

Đường nông thôn mới ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Nguồn ảnh: 
baophuyen.com.vn

Theo đó nội dung của các tác phẩm báo chí tập trung phản ánh: chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền những kết quả nổi bật; giới thiệu những mô hình và điển hình khắp cả nước trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng tải, phát hành trên các loại hình báo nói, báo hình, báo in và báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tác giả dự thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và Luật Báo chí.

Thời gian gửi tác phẩm dự thi từ ngày phát động (tức ngày 23/3/2019) cho đến ngày 01/10/2020. Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: đối với báo viết, báo điện tử gửi về: Tòa soạn Báo Phú Yên (số 62 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Phú Yên (64 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đối với báo hình vào báo nói, gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên (Số 81 Lê Trung Kiên, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cơ cấu giải thưởng có 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, giải khuyến khích và các giải thưởng phụ khác. Để biết thêm thông tin, những người quan tâm có thể theo dõi trên Website chính thức: http://nongthonmoi.phuyen.gov.vn. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Cuộc thi nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các cơ quan báo chí, nhà báo với chủ đề xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ đây có sự lan tỏa những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể và cá nhân điển hình.

Thế Lập

Đề xuất