Phú Yên: Một số hộ dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi tôm

Mặc dù các hộ dân đã cam kết đến cuối tháng 4/2016 sẽ tự tháo dỡ, san lấp lại diện tích đã lấn chiếm nhưng đến đầu tháng 7/2016, tình trạng trên vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.
 
 Nhiều hộ dân vẫn tiếp tục thả nuôi tôm trên diện tích đất rừng phòng hộ. 

Ao nuôi tôm cao triều của một hộ dân đang thả nuôi tôm thẻ chân trắng được hơn một tháng tuổi. 


Rừng phòng hộ ven biển trong khu vực đầm Ô Loan bị lấn chiếm trái phép 

Tình trạng này vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.


 

 

Đề xuất