Phú Yên: Đóng cửa rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng trồng

 Tỉnh Phú Yên hiện có hơn 20.960 hecta rừng trồng. 

 Khai thác gỗ rừng trồng ở xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa

 80% lượng gỗ rừng trồng sau khi khai thác được tiêu thụ làm nguyên liệu giấy

Tỉnh Phú Yên phấn đấu năm 2016 khai thác 50.000 m3 gỗ rừng trồng

 
Đề xuất