Phú Yên đầu tư hơn 37 tỷ đồng quy hoạch Khu rừng đặc dụng Krông Trai

Đoàn giám sát của tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu rừng đặc dụng Krông Trai (huyện Sơn Hòa) -  Nguồn ảnh: Báo Phú Yên

Theo đó, Khu rừng đặc dụng Krông Trai có quy mô 13.770 ha; trong đó diện tích đất có rừng tự nhiên chiếm hơn 8.893 ha, tăng 134 ha so với hiện trạng; được phân chia thành 3 phân khu gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ- hành chính.

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng 3.948 ha có chức năng bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái, sinh cảnh, cảnh quan, bảo vệ nguồn gien, bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo sự an toàn cho các loài động, thực vật đặc hữu, quí, hiếm sinh tồn và phát triển.

Phân khu phục hồi sinh thái rộng hơn 9.576 ha có chức năng phục hồi lại các hệ sinh thái rừng, thảm thực vật đã bị tác động do hoạt động khai thác, canh tác nương rẫy. Phân khu phục hồi sinh thái sẽ được thực hiện thông qua các biện pháp giao, khoán, quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi kết hợp xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng rừng bằng loài cây bản địa.

Phân khu dịch vụ-hành chính với diện tích 245,9 ha có chức năng phục vụ các hoạt động quản lý hành chính, dịch vụ nghiên cứu khoa học, dịch vụ tham quan, du lịch và tuyên truyền giáo dục.

Cùng với quy hoạch, tỉnh Phú Yên cũng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong Khu rừng đặc dụng Krông Trai như: Điều tra, đánh giá nguồn cây dược liệu với 3 loài chính là Sâm cau, Sâm Bố Chính (còn gọi là nhân sâm Phú Yên) và cây Sa Nhân để bảo tồn và phát triển theo quy mô hộ gia đình nhằm giúp người dân chuyển đổi phương thức canh tác dưới tán rừng, không phá rừng làm nương rẫy; Phát triển nguyên liệu mây tre đan dưới tán rừng.

Khu rừng đặc dụng Krông Trai nằm trong phạm vi địa bàn 6 xã thuộc huyện miền núi Sơn Hòa. Do đặc điểm có dân cư, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực này nên những năm qua Ban quản lý và Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Krông Trai thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân biết việc lấn chiếm, khai thác, phá hoại rừng đặc dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật./.
Thế Lập 
 

Đề xuất