Phú Yên chủ động trồng mới để khắc phục diện tích rừng bị cháy

Thời gian trồng rừng từ đầu tháng 10/2019 đến giữa tháng 11/2019 sẽ giúp cây sinh trưởng tốt. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Theo kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh Phú Yên phấn đấu hoàn thành trồng mới 6.020 ha rừng các loại; trong đó diện tích trồng mới để khắc phục rừng đã bị cháy trước đó là hơn 1.000 ha. Các loại cây rừng được trồng chủ yếu là cây keo lai phục vụ cho chế biến gỗ dăm và viên nén năng lượng; các loại cây bản địa khác cũng được trồng để lấy gỗ như: cây dầu trái, cây sao đen.

Ngay từ đầu mùa mưa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Ban quản lý rừng, các doanh nghiệp và hộ dân trồng rừng phát dọn thực bì, chuẩn bị giống để trồng rừng kịp thời vụ. Thời gian trồng rừng đạt hiệu quả cao được xác định từ đầu tháng 10/2019 đến giữa tháng 11/2019.

Ông Đặng Văn Cần, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bảo Châu Phú Yên cho biết, ngay từ đầu mùa mưa doanh nghiệp đã chủ động nguồn cây giống, nhân công để trồng rừng. Toàn bộ diện tích rừng của doanh nghiệp đăng ký trồng mới với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên là gần 1.000 ha sẽ được hoàn thành trong tháng 10/2019.

Loại cây rừng trồng chủ yếu là cây keo lai. Việc trồng rừng sớm có thuận lợi là thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trong 3 tháng mùa mưa tới.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Phú Yên phối hợp với doanh nghiệp trồng rừng phát dọn thực bì, chăm sóc rừng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Toàn bộ diện tích này sẽ được doanh nghiệp trồng theo các tiêu chuẩn phát triển rừng bền vững (FSC). Bên cạnh đó, công ty tiếp tục chăm sóc các diện tích rừng đã trồng trước đó đã có thời gian sinh trưởng được từ 2 đến 3 năm.

Cùng với việc trồng rừng mới, tỉnh Phú Yên đang thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên. Cụ thể, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên chuyển tiếp với diện tích hơn 1.300 ha; khoanh nuôi khoán quản lý bảo vệ rừng là hơn 36.000 ha.

Ông Nguyễn Viết Thu, Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên) cho biết, để mùa trồng rừng năm 2019 có hiệu quả cao bù đắp lại diện tích rừng đã bị cháy trước đó, Chi cục Kiểm lâm đã có yêu cầu, hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp trồng rừng chủ động nguồn giống có chất lượng; kỹ thuật; nhân công.

Việc trồng rừng sẽ kết thúc sớm trong tháng 11/2019. Điều đặc biệt là năm nay có một số doanh nghiệp liên kết với người dân để trồng rừng với quy mô diện tích lớn và tập trung hơn. Đây là mô hình tốt để việc trồng rừng, giữ rừng có hiệu quả cao hơn vừa có lợi ích cho doanh nghiệp vừa mang lại kinh tế cho người dân…

Xuân Triệu


Đề xuất