Phú Thọ hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Đến ngày 2/1/2020, bộ máy công quyền của 28 đơn vị hành chính cấp xã mới sau sáp nhập đã chính thức hoạt động. Sau sáp nhập, Phú Thọ giữ nguyên 13 đơn vị hành chính cấp huyện; sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã thành 28 đơn vị hành chính mới, giảm 52 đơn vị. Sau sắp xếp, từ 277 xã, phường, thị trấn Phú Thọ giảm xuống còn 225 xã, phường, thị trấn.
 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII.
Ảnh: Trung Kiên – TTXVN.

Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14, ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6017/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Theo đó, các địa phương tổ chức công bố Nghị quyết 828/NQ-UBTVQH14; thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới đã xong trước ngày 31/12/2019. Việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cũng đã được các địa phương hoàn thành. Ngày 1/1/2020, Hội đồng nhân dân các xã mới cũng đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND.

Việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất, đồng thời thực hiện các nội dung về đổi tên các cơ quan, đơn vị, tổ chức có tên gọi gắn với đơn vị hành chính cấp xã theo tên gọi mới cũng sẽ được hoàn thành trước ngày 15/1/2020. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã mới hình thành thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức trong quý I/2020.
Đào An
 

Đề xuất