Phú Quốc (Kiên Giang) hướng đến du lịch xanh

 Khách du lịch thăm quan rừng Phú Quốc.

Ngoài các bộ tiêu chí du lịch xanh, ngành du lịch Kiên Giang còn phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện, giảm thiểu tác động đến môi trường, chất lượng, đặc sắc, đa dạng đáp ứng nhu cầu của du khách.

 Vườn hồ tiêu ở xã Cửa Dương góp phần phát triển du lịch xanh Phú Quốc. 

Hệ sinh thái rừng tràm ngập nước ở Phú Quốc.

 Khách du lịch thăm quan rừng Phú Quốc.


 

 

Đề xuất