Phòng chống lũ cho vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản ở Tiền Giang

Nhờ hai ô bao đảm bảo ngăn lũ và triều cường, nông dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đồi từ trồng lúa bấp bênh sang xây dựng vùng chuyên canh sầu riêng đặc sản gần 8.200 ha hướng đến xuất khẩu. Ngoài ra, còn một số diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế khác như: mít, cây có múi..., góp phần giúp nông dân tăng thu nhập và đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang Đỗ Thành Sơn cho biết, đầu mùa lũ 2019, doanh nghiệp đang triển khai phương án vận hành hệ thống cống hợp lý tại hai dự án Đông và Tây Ba Rày nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống lũ và triều cường, bảo vệ đất canh tác và địa bàn dân cư. Từ tháng 9/2019 đến 1/2020 là cao điểm lũ và triều cường trong khu vực nên phải đảm bảo ngăn lũ và triều cường triệt để đồng thời tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa to kéo dài. Mặt khác, nâng cao được hiệu quả phục vụ sản xuất cho các vùng chuyên canh, giam thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu vực nội đồng và dân cư, không để thiên tai gây hại. Thời gian còn lại xổ xả tự do.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang căn cứ hiện trạng và nhu cầu sản xuất thực tế cũng như cập nhật quá trình diễn biến thủy văn để xây dựng lịch vận hành đóng mở các cửa cống một cách hợp lý để ngăn lũ, ngăn triều cường hoặc lấy nước xổ xả trong nội động tiêu úng bảo vệ cây trồng.

Đặc biệt, trong trường hợp mặn xâm nhâp sâu vào thượng lưu sông Năm Thôn (một chi lưu của sông Tiền) với độ mặn trên 0,50 gr/lít thì tất cả các cống phía sông Tiền sẽ tiến hành đóng ngăn mặn triệt để bảo vệ vườn cây ăn quả chuyên canh. Chỉ còn các cống trên hệ sông Ba Rày vận hành lấy nước và xổ xả phục vụ sản xuất.

Đảm bảo nâng cao hiệu quả phòng chống lũ và triều cường cho vùng chuyên canh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã cùng các xã, phường trong khu vực quán triệt, phổ biến rộng rãi lịch vận hành cụ thể hàng ngày đến nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nâng cao nhận thức về dùng nước tiết kiệm, hiệu quả, phối hợp cùng doanh nghiệp và chính quyền các cấp trong phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại theo hướng “chung sống với lũ”

Mặt khác, trong khi nước lũ từ thượng nguồn chưa tràn về, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng cống đập, đê bao của hai ô Đông và Tây Ba Rày để gia cố, sửa chữa những chỗ hư hỏng ngay. Đồng thời, cùng với các địa phương trong vùng hưởng lợi vận động nhân dân ra quân rong cỏ, dọn lục bình khai thông dòng chảy, làm thủy lợi nội đồng chủ động nguồn nước tưới tiêu.
Minh Trí
 

Đề xuất