Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết thủ tục hành chính

Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động trên:
Hệ thống đánh giá điện tử về sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại Cảnh sát PCCC Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký PCCC. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký phòng cháy chữa cháy tại Cảnh sát PCCC Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Người dân lấy phiếu tự động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

 


Đề xuất