Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ân cần hỏi thăm các thành viên trong đoàn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, mấy chục năm qua là một trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Từ một dân tộc nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Để có được những thành quả đó, đồng bào, nhân dân các tầng lớp ở mọi miền đất nước đã phải chịu sự hy sinh, tổn thất rất lớn. Hiện nay, cả nước có trên 8,8 triệu người có công với cách mạng; trong đó tỉnh Cà Mau có trên 104.361 người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng người có công; thường xuyên tổ chức các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đối với người có công, gia đình chính sách. 
 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh chung cùng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Phó Thủ tướng mong muốn người có công tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sỹ cộng sản, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước./. 


Đề xuất