Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, nhiều hoạt động đã được triển khai như kế hoạch hành động thực hiện Đề án, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 – 2020, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến… Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên địa bàn cả nước tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp đã được triển khai; việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo điều kiện cho người sản xuất có thêm nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng… Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,09%, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,54 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp. Ảnh: Quang Huy - TTXVN

Quý 1 năm 2015, công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được các địa phương trong cả nước tích cực triển khai. Hiện nay, cả nước có trên 2,037 triệu ha rừng được khoán bảo vệ, công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tiếp tục đạt được kết quả tích cưc.
Năm 2014 đã hoàn thành Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016”. Tại 5 tỉnh Tây Nguyên, tổng diện tích rừng sau kiểm kê là trên 2,5 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên trên 2,2 triệu ha và rừng trồng trên 313 nghìn ha; tổng trữ lượng gỗ rừng trồng và rừng tự nhiên là hơn 302 triệu m3.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. Trong đó, ưu tiên 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp; Phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang sử dụng cho mục đích khác; sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn tình trạng phá rừng, chống người thi hành công vụ, điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các đối tượng phá rừng...

Đề xuất