Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Lào Cai

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả phát triển của tỉnh Lào Cai trong khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trở thành tỉnh phát triển nhanh và mạnh của khu vực Tây Bắc. 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà tỉnh Lào Cai cần quan tâm là chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế; quan tâm và tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, người nghèo; đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp...


Đề xuất