Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương tỉnh Lạng Sơn đã chấp hành nghiêm túc và triển khai kịp thời các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. Về công tác chuẩn bị bầu cử, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thành lập các tiểu ban, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử tới tận cơ sở thôn bản. Tại các Hội nghị hiệp thương, tỉnh đã thực hiện đúng quy chế, dân chủ; việc giới thiệu đại biểu hài hòa, đảm bảo cơ cấu nữ, dân tộc, tôn giáo…
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Lạng Sơn hướng về cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú như hướng dẫn, chỉ đạo các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, hệ thống nhà văn hóa thôn, bản, xã phường, thị trấn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép như: gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng bầu cử. Qua đó đã động viên, khích lệ bà con các dân tộc sinh sống trên địa bàn tham gia bầu cử thực thi trách nhiệm và quyền công dân của mình.
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý Lạng Sơn với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới có nhiều cư dân qua lại, giao lưu nên các cấp chính quyền cần chủ động nắm chắc tình hình để tuyên truyền và vận động người dân tham gia đi bầu cử và tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân được tham gia bầu cử đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn cũng phải chủ động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý và đặc biệt là giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo…
 
Theo kết quả tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Lạng Sơn đã nhất trí đưa 10 người do các cơ quan tổ chức, đơn vị của tỉnh giới thiệu vào danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Ngày 16/3, tỉnh đã lập danh sách sơ bộ, nhất trí đưa 109 người (trong đó có 1 người tự ứng cử) vào danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Theo Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh có hai đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV; 16 đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 83 đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 1.284 đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thực hiện Điều 25 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, dự kiến Lạng Sơn sẽ thành lập khoảng 1.900 tổ bầu cử./.

Đề xuất