Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Kiên Giang đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lphát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN


Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển chiến lược biển Việt Nam đến năm 2010. Tỉnh cần thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh trên cơ sở bám sát tình hình thực tế tại địa phương, phát huy một cách tốt nhất lợi thế, tiềm năng, nhất là lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Trước đó, chiều 23/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn giám sát đã đến tìm hiểu một số mô hình nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh và hoạt động sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu tại Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
Đề xuất