Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực phát triển, biện pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. 


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.


Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Điểm sáng trong phong trào thi đua của tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm qua là đã phát huy được sức mạnh các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao nhằm phát huy sức mạnh nội lực để tỉnh từ xuất phát điểm thấp vươn lên đạt được nhiều thành tích. Tỉnh đã tập trung phát triển các lợi thế đặc thù, có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Trong 5 năm (2011- 2015), các phong trào thi đua tại Sóc Trăng đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn này đạt mức tăng trưởng bình quân 5,9%/năm; giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 3,8%/năm...Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giảm từ 2%-3% hộ nghèo; trong đó, số hộ nghèo Khmer giảm từ 3%-4%, góp phần giảm hộ nghèo toàn tỉnh đến năm 2015 còn 30.200 hộ, chiếm 9,2% tổng số hộ dân của toàn tỉnh./. 


Đề xuất