Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ IV

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn- TTXVN


Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm chi trả an toàn tuyệt đối đến tận tay cho hơn 2,7 triệu đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; khám chữa bệnh cho hơn 60 triệu lượt người tham gia bảo hiểm y tế... Phó Chủ tịch nước đánh giá cao cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngành nhằm thúc đẩy việc thực hiện được mục tiêu: rút ngắn thời gian làm thủ tục bảo hiểm xã hội từ 235giờ/năm xuống 49,5 giờ/năm vào cuối năm 2015. 

Phó Chủ tịch nước khẳng định, là ngành mới được thành lập, 20 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua của ngành đi thẳng vào trọng tâm, thực chất của yêu cầu nhiệm vụ; lấy sáng kiến và sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành làm tiền đề, động lực cho phong trào. Thông qua các phong trào thi đua làm cho công tác lãnh đạo, công tác quản lý của ngành được tốt lên, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao ý thức tự giác, sự nhiệt tình năng động của người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng của ngành đã chú ý đến khen tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp thực thi nhiệm vụ, từ đó động viên tinh thần lao động, sáng tạo của những người lao động. Mục tiêu thi đua đã đảm bảo cả “danh” và “lợi” như tinh thần thi đua của Bác khi phát động phong trào. 

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Minh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn- TTXVN


Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nhiệm vụ giao cho ngành Bảo hiểm xã hội thời gian tới rất nặng nề, đến 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế… điều đó đòi hỏi ngành cần rút kinh nghiệm về công tác thi đua trong nhiệm kỳ qua, có bước đi mang tính đột phá thông qua các phong trào thi đua với những nội dung mới, nhằm thực hiện các mục tiêu nêu trên. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao phương hướng về công tác thi đua khen thưởng mà ngành đã đề ra, đề nghị quán triệt sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc của Bác để phong trào thi đua của ngành Bảo hiểm xã hội thành công hơn trong điều kiện mới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt  Nam phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn- TTXVN


Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội cho thấy lãnh đạo ngành thường xuyên quan tâm sâu sát đến công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, chính quyền đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa, vai trò của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua đã được phát động cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ chính trị của ngành, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Thông qua phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức và người lao động, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã thể hiện ngày càng rõ nét vai trò, tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết nội bộ, kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ. 

Thi đua, khen thưởng thực sự đã trở thành động lực góp phần quan trọng để các đơn vị và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các phong trào thi đua đột xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt, như phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2012”, đã đưa toàn ngành thực hiện vượt mức 15,13% kế hoạch thu được Thủ tướng Chính phủ giao; phong trào thi đua “Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng, công tác thu và giảm mạnh nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2014” đã tạo động lực để toàn ngành phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, đưa số nợ đọng cuối quý III/2014 là 5,75% tổng số thu, đến cuối năm xuống còn 4,09% tổng số thu, là năm có số nợ đọng thấp nhất. 

Các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc các quy trình của công tác thi đua khen thưởng. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thực sự là đòn bẩy, là sự khích lệ, động viên đối với các tập thể, cá nhân người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, tránh được khuynh hướng khen tràn lan làm giảm động lực thi đua, hoặc khen thưởng quá chặt chẽ, khen tập trung vào lãnh đạo quản lý làm giảm động lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức và người lao động. 


5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Trong đó có 3 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 253 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng. 

Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015, phấn đấu hàng năm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao và thực hiện thành công các mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và người lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020 là phương hướng thi đua của toàn ngành trong thời gian tới. Bảo hiểm xã hội Việt Nam gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá thực hiện phong trào thi đua, năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để xét khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Cụm thi đua, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh biểu hiện hình thức, không tạo động lực thi đua, hiệu quả thấp. 

 

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương cho BHXH tỉnh Hòa Bình và BHXH tỉnh Sơn La. Ảnh: Anh Tuấn- TTXVN


Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 – 2014; 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 – 2014 và 10 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 2014, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ.
Đề xuất