Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp già làng, trưởng bản và người có uy tín khu vực Tây Bắc

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các già làng, trưởng bản, các đảng viên tiêu biểu, người có uy tín khu vực Tây Bắc đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo tốt an ninh, quốc phòng của các tỉnh khu vực này. Phó Chủ tịch nước cũng gửi lời hỏi thăm tới đồng bào các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ ống, lũ quét tại nhiều địa phương khu vực Tây Bắc như: Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), huyện Mường La (tỉnh Sơn La).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phó Chủ tịch nước khẳng định, các già làng, trưởng bản, đảng viên tiêu biểu, người có uy tín các tỉnh Tây Bắc đã phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu; động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập; tích cực vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào. Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; quyên góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa; hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết; tham gia các chương trình an sinh xã hội…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị các già làng, trưởng bản, đảng viên tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu; tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc nỗ lực sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các gia đình khó khăn hơn; giữ gìn, phát huy văn hoá của từng dân tộc; chung sức cùng với Đảng, Nhà nước giữ gìn an ninh biên giới; xây dựng làng, bản văn hoá; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi tiếp, đại diện Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc khu vực Tây Bắc cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mỗi cá nhân, tập thể trong xây dựng, phát triển quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong nhiều năm qua, cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc Tây Bắc luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Khu vực Tây Bắc đã có nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, trên toàn vùng Tây Bắc, UBND các tỉnh đã công nhận gần 23.000 người có uy tín. Đây là những người đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến với đồng bào các dân tộc; là những nhân tố quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân./.
Hiền Hạnh

Đề xuất