Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Hà Giang

Đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Hà Giang tặng Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bức ảnh Cột cờ Lũng Cú - Hà Giang. Ảnh: Văn Điệp –TTXVN

Trò chuyện với các đại biểu trong Đoàn, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong việc phát huy sức mạnh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Hà Giang tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu tăng trưởng, tăng thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người. Đặc biệt, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cần chung tay thực hiện tốt mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỉnh Hà Giang cần bảo tồn và phát huy tối đa giá trị các di sản, tạo nên bản sắc riêng của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục; tận dụng những chính sách, hỗ trợ hiện có, phấn đấu đến năm 2025 không còn người mù chữ trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp -TTXVN

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đã luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh phát triển kinh tế xã hội. Là địa phương địa đầu Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn khắc phục khó khăn, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu.
Ảnh: Văn Điệp –TTXVN

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu được Đảng, Nhà nước phát động; chấp hành tốt các chính sách pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang chú trọng xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, từng bước giúp nhân dân có đời sống kinh tế tốt hơn. Đồng thời, các địa phương cũng tập trung xây dựng, cải thiện hệ thống nước sinh hoạt; thực hiện tốt các chính sách giáo dục, dạy tiếng Việt cho học sinh các cấp; xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo…
Hiền Hạnh 

Đề xuất