Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng đại thủy nông Phú Ninh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng đại thủy nông Phú Ninh. Ảnh: Nguyễn Sơn- TTXVN


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: Quảng Nam – Đà Nẵng là vùng đất cách mạng, trung dũng kiên cường và cũng chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh. Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã sớm nhận thức được vai trò quan trọng của thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân nên đã tập trung triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng công trình đại thủy nông Phú Ninh. Với thành quả lao động đó, người dân Quảng Nam – Đà Nẵng có quyền tự hào về sự đóng góp sức mình cho quê hương đất nước. 

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm sửa chữa, nâng cấp và quản lý an toàn hồ đập. Đảm bảo tích đủ nước nhằm khai thác tối đa và hài hòa các giá trị của công trình… 
Đề xuất