Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Ứng Hòa

Đồng chí Ngỗ Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình “Học tập trải nghiệm Nhà Diều” ở xã Trầm Lộng, thăm mô hình nuôi trồng thủy sản sạch của người dân trên địa bàn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng 
 đi kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
với các đồng chí lãnh đạo và người dân huyện Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
t
ham quan Nhà Diều.

Sau hơn 2 năm triển khai giai đoạn 2 của Chương trình 02, huyện Ứng Hòa đã có 12/28 xã về đích nông thôn mới, 3 xã đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển ấn tượng. Giá trị canh tác nông nghiệp trên 1 héc ta đã đạt trung bình 155 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm, đạt 32,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nghèo giảm còn khoảng 3%. 28/28 xã đạt các tiêu chí về y tế, toàn bộ các hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
thăm hạ tầng nông thôn và mô hình nuôi trồng thủy sản sạch tại xã Trầm Lộng.

Một mẻ cá bội thu của người dân huyện Ứng Hòa.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa,
sau hơn 2 năm triển khai giai đoạn 2 của Chương trình 02,
toàn huyện Ứng Hoà đã có 12/28 xã về đích nông thôn mới, 3 xã đủ điều kiện trình Thành phố xét công nhận đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai Chương trình 02 trên địa bàn. Cụ thể như: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Ứng Hòa giảm qua từng năm nhưng vẫn còn chậm so với với mặt bằng chung của Thành phố; thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch mới đạt 30%, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt khoảng 48%, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn còn nhiều khó khăn...

Huyện phấn đấu trong năm 2018 sẽ tăng thu nhập bình quân cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới xuống dưới 2,2% và có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn
báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ứng Hòa đã làm được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị địa phương tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập trên mỗi diện tích canh tác. Đẩy mạnh cơ giới hoá, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, cần phát huy lợi thế vùng chiêm trũng để thúc đẩy các mô hình nuôi trồng thủy sản sạch, chăn nuôi an toàn theo chuỗi liên kết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, huyện Ứng Hoà cần củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã; phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn. Trong quá trình triển khai Chương trình 02 cần gắn xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn với xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh... 

Phan Ngọc Đức
 

Đề xuất