Phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Diễn ra đến ngày 24/9, theo chương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật dược (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật báo chí (sửa đổi), Luật về hội, Luật ban hành quyết định hành chính, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng và dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đây là phiên họp trọng yếu trong việc hoàn thiện các nội dung dự thảo trình Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Bởi sau Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn 1 phiên họp nữa là đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ 10. Phiên họp thứ 41 cũng diễn ra trong bối cảnh các địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ, hoàn thiện bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới. Phiên họp có trọng tâm cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo luật lớn, như dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) – dự thảo này đang được tiến hành xin ý kiến nhân dân. 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, hiệu quả, để đảm bảo chất lượng các dự thảo góp phần chuẩn bị thật tốt các nội dung cho Kỳ họp thứ 10 sắp tới./.Đề xuất