Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, sau khi tiến hành đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 8, trên cơ sở đó, tại Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu vào nội dung Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp đầu năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 8 đã thành công tốt đẹp với sự quan tâm, theo dõi, đồng hành, giúp đỡ của cử tri và nhân dân cả nước. Thành công của Kỳ họp đã góp phần tăng cường lòng tin của cử tri và người dân với Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm kỹ lưỡng, chi tiết, nhiều mặt để xem xét toàn diện các vấn đề liên quan. 
Trong số các dự án Luật, Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp này, đáng chú ý là Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây là đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa rộng lớn, bao trùm mọi giao dịch, quan hệ dân sự của người dân trong đời sống hàng ngày. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trên tinh thần Hiến pháp 2013, việc tiến hành sửa đổi đạo luật này là rất hệ trọng, cần được tổ chức lấy ý kiến nhân dân đầy đủ, hiệu quả và chất lượng. 
Ngoài ra, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét chương trình công tác năm 2015 về đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. 

Đề xuất