Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Tổng Bí thư nêu rõ, sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, điểm thuận là có khí thế mới, đồng thuận cao, không khí làm việc khác trước nhưng yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cũng nặng nề hơn, tính chất công việc phức tạp hơn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo còn một số tồn tại, hạn chế. Một số thành viên Ban Chỉ đạo dành thời gian chưa nhiều cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhất là trong kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng ở địa bàn được phân công theo dõi, chỉ đạo. Việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm vẫn còn kéo dài, số vụ còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu, mong đợi của nhân dân. Một số vụ án tham nhũng – kinh tế chuyển hóa lẫn nhau, khó tách bạch, nhất là khi làm kinh tế với động cơ vụ lợi, lợi ích nhóm. Do vậy, phải căn cứ vào bản chất sự việc để kết luận. Không tham ô, tham nhũng thì tiền đâu mà lắm thế, xây nhà xây cửa, chạy ra nước ngoài như thế? Căn cứ vào luật là đương nhiên, nhưng đừng khô cứng quá vào câu chữ trong luật. Luật pháp không phải là các khuôn cứng. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, luật pháp là tối thượng, nhưng có những cái luật pháp chưa đủ, ta còn phải điều chỉnh. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: trong thời gian tới, muốn làm tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải chú ý thêm một số vụ án lớn, nghiêm trọng; đưa một số vụ án “đắp chiếu” vào diện Ban chỉ đạo chỉ đạo, kiên quyết xử lý; chú ý thêm ở địa phương, cơ sở, các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thuế và hải quan, khu vực tư nhân, đầu tư nước ngoài; hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy, tăng cường khâu thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng./. Đề xuất