Phiên họp đầu tiên năm 2015 của Chính phủ về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp đầu tiên năm 2015 về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô và nhấn mạnh các Bộ tổng hợp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp để trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 1 để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết số 01 của Chính phủ đã đặt ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, qua tình hình tháng 1/2015, kinh tế vĩ mô nước ta có dấu hiệu khả quan, tích cực trên các mặt. Tuy nhiên tình hình giá dầu giảm thấp hơn giá kế hoạch trình Quốc hội và còn diễn biến khó lường đặt ra các yêu cầu đối với chỉ đạo trên các mặt của kinh tế vĩ mô để tình hình này không tác động đến các mục tiêu đặt ra cho năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong công tác chỉ đạo điều hành phải kiên định các mục tiêu đề ra từ đầu năm nhằm đảm bảo tăng trưởng GDP năm 2015 là 6,2%, điều hành lạm phát khoảng 5%... 


 

Đề xuất